Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ślężanie uprzejmie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania naszego LGD na spotkanie konsultacyjne i dyskusję dotyczącą planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach do tego dokumentu. Spotkanie ma formułę otwartą. Odbędzie się  29.11.2017r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej     (I piętro), Pod Jeleniem – Restauracja & Noclegi,  ul. Rynek 8, 55-050 Sobótka.

Uwagi można zgłaszać do 29 listopada 2017 r. do godziny 12.00.

W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem zielonym.

Tekst proponowany do usunięcia został oznaczony kolorem czerwonym i przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian można przesłać w terminie do 29 listopada 2017r. do godziny 12.00,  w formie elektronicznej na adres: info@slezanie.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” lub w wersji papierowej złożyć osobiście w biurze LGD Ślężanie,
ul. Kościuszki 7/9, 55-0550 Sobótka.

 

Zobacz planowane zmiany:

Załącznik nr 12 KWG – ze zmianami do aktualizacji

LSR 2014-2020 LGD Slezanie listopad 2017

 

 

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju
Skip to content