Zapraszamy w trybie pilnym, na spotkanie grupy roboczej,
poświęcone ogłoszonemu naborowi wniosków na inwestycje w gminach.
Spotkanie odbędzie się 13.03.2017 r. o godzinie 10:00
w Sobótce w biurze LGD Ślężanie przy ul. Kościuszki 7/9

Spotkanie grupy roboczej – Infrastruktura
Skip to content