Informujemy, iż decyzją XLVI Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2024 uległa zmianie i wynosi:

  1. Dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego 2,20 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
  2. Dla członków zwyczajnych będących jednostkami budżetowymi gmin 168,00 zł  (14 zł/miesiąc).
  3. Dla członków zwyczajnych będących organizacjami pozarządowymi 96,00 zł  (8 zł /miesiąc).
  4. Dla członków zwyczajnych będących osobami fizycznymi 84,00 zł  (7 zł/ miesiąc).
  5. Dla członków będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą 168,00 zł  (14 zł miesiąc).

Składki, płatne są w dwóch równych ratach w terminach do 31 maja i 30 września 2024.

Numer konta Stowarzyszenia: Nr 98 9574 1015 2003 0209 0276 0001

Treść uchwały dostępna jest poniżej.

Treśc uchwały o wysokości składek członkowskich na rok 2024

Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
Skip to content