Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Uwaga!
05.06.2019 r. została udostępniona nowa wersja wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

i obowiązuje od 24.06.2019 r.

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

    • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
    • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

 

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
Skip to content