Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Uwaga!
05.06.2019 r. została udostępniona nowa wersja wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

i obowiązuje od 24.06.2019 r.

 

   Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

 

  • Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019

 

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

 

  • Pismo w sprawie Beneficjentów korzystających z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2 (otwórz)

 

Skip to content