XIII REGATY O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
w klasach: Optimist A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Cadet
MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane w dniach 29-30 lipca 2017 na Zalewie Mietkowskim.
Planowany start do I wyścigu w dniu 29 lipca 2017 o godz. 11:00. Starty do kolejnych wyścigów
zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu drugiego dnia o godzinie 13:30.
Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu będzie Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu
Wrocławskiego w Borzygniewie, ul. Sportowa 4, 55-081 Mietków
Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów.
ORGANIZATOR
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław
Wojciech Nowak 512 432 473, Jacek Lenart 606 921 126.
BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu
Wrocławskiego w Borzygniewie.
PROGRAM REGAT
28.07.2017 piątek
17:00-20:00- przyjmowanie zgłoszeń
29.07.2017 sobota
08:00-09:00- przyjmowanie zgłoszeń
09:30- uroczyste otwarcie regat
10:00-odprawa z Sędzią Głównym Regat
10:55-sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
30.07.2017 niedziela
09:55- sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16:00-uroczyste zakończenie regat
STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
-OPTIMIST GR.A
-OPTIMIST GR.B
-LASER 4.7
-LASER RADIAL
-CADET
pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie
Źródło informacji: http://www.psko.pl/file/zawiadomienie-o-Regatach-o-Puchar-Marsza%C5%82ka-2017.pdf
Regaty o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego – MIETKÓW 29-30.07.2017
Skip to content