Oświadczenie o adresie doręczeń.

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, członkowie zarządu organizacji pozarządowych są zobowiązani do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń.

W przypadku zmiany adresu do doręczeń członek zarządu zobowiązany do jego aktualizacji w KRS. Aktualizacja adresu do doręczeń nie wymaga jednak dokonywania opłaty sądowej.

Informację o adresie do doręczeń należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, jednak nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do dnia 15 września 2019 r.

 

poniżej szczegóły:

https://publicystyka.ngo.pl/nowe-obowiazki-organizacji-pozarzadowych-wobec-krs

 

oraz skan pisma: 

Obowiązki wobec KRS

Przypominamy o nowych obowiązkach organizacji pozarządowych wobec KRS
Skip to content