Zakończyliśmy konsultacje społeczne

  Zakończyliśmy spotkania w gminach poświęcone analizie naszego regiony. Zadaniem grup było między innymi opracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania. Na spotkaniach opracowane zostały też pomysły na projekty, które mogłyby być realizowane w ramach programu Leader w latach 2014 – 2020. Obecnie trwają spotkania grupy roboczej w celu … Czytaj dalej Zakończyliśmy konsultacje społeczne