Zakończyliśmy konsultacje społeczne

  Zakończyliśmy spotkania w gminach poświęcone analizie naszego regiony. Zadaniem grup było między innymi opracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania. Na spotkaniach opracowane zostały też pomysły na projekty, które mogłyby być realizowane w … Czytaj dalej Zakończyliśmy konsultacje społeczne