Pracujemy nad nową strategią.
Przeprowadziliśmy badania ankietowe na potrzeby diagnozy, w dniach 7-8 sierpnia (Zielone Wzgórze) przeprowadziliśmy pierwszy warsztat, na którym opracowaliśmy analizę SWOT. Ten materiał poddany został szerokim konsultacjom (spotkanie w każdej gminie członkowskiej). Na kolejnym warsztacie 1 i 2 września (Ślężański Młyn) przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych. Wypracowaliśmy cele główne i szczegółowe oraz wstępnie podzieliliśmy budżet. Na początku października opracowywać będziemy wskaźniki oraz procedury i wzory dokumentów.

 

 

Skip to content