Plan włączenia społeczności lokalnej

  Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Ślężanie” powstawać będzie zgodnie ze standardami procesu planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów poprzez spotkania warsztatowe.     Zalacznik nr 7. Plan wlaczenia spolecznosci lokalnej.pdf … Czytaj dalej Plan włączenia społeczności lokalnej