Konsultacje społeczne – prezentacja projektu LSR

SPOTKANIA KONSULTACYJNE – dotyczące prezentacji projektu tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężanie w ramach PROW 2014-2020”