Dokumenty Leader 2014-2020

2015_07_21_poradnik.pdf, Poradnik dla Lokalnych Grup Działania 2015_07_21_prow_pelny.pdf, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wersja pełna 2015_07_21_prow_skrot.pdf, Program Eozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wersja skrócona 2015_07_21_struktura_lsr.pdf, Struktura LR 2015_07_21_ustawa.pdf, Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej