Wsparcie przygotowawcze

Konsultacje społeczne – prezentacja projektu LSR Zakończyliśmy konsultacje społeczne Tworzymy strategię na nowy okres programowania Spotkania konsultacyjne – tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju Konsultacje w biurze LGD Plan włączenia społeczności lokalnej Dokumenty Leader 2014-2020 Idea Box – fiszki projektowe