Rozliczenie grantów – dokumenty

Wniosek o rozliczenie grantu: Wniosek o rozliczenie grantu   Lista obecności wydarzenia/szkolenia/warsztatów: Lista obecności szkolenie, warsztat, spotkanie itp. uniwersalna 2019 dla grantobiorców RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2   Drugostronny opis faktury -wzór: Opis faktury do grantów   Logotypy i znakowanie zadania: Tabliczka informacyjna dla grantobiorców