Beneficjent  – Gmina Sobótka

Tytuł operacj i – Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowiczkach

Wnioskowana kwota – 35 500 zł

Otrzymana kwota – 26 271 zł

Cel operacji – Wzrost dostępu do sfery kulturalnej oraz poprawa wizerunku gminy i atrakcyjności turystycznej .

 

 

Zadanie obejmowało:  wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji odgromowej, roboty elewacyjne budynku. Zadanie było wykonane w dwóch etpach:

I w 2009 roku wykonano remont dachu i zamontowano instalację odgromową.

II w 2010 r. odnowiono elewację budynku i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

swietlica sulist swietlica sulist1 swietlica sulist3 swietlica sulist2

Skip to content