Beneficjent – Gmina Sobótka

Tytuł operacji – Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kryształowice, Olbrachtowice i Świątniki

Kwota wnioskowana – 142 000 zł

Otrzymana kwota – 124 064,38 zł

Cel operacji – Poprawa dostępności do sfery kulturalnej mieszkańców terenów wiejskich gminy Sobótka, wzrost aktywizacji osób ze środowisk wiejskich i poprawa warunków zamieszkania .

 

Przeprowadzono remont trzech świetlic wiejskich: w Kryształowicach, Olbrachtowicach i Świątnikach (remont dachu). Prace zostały podzielone na 2 etapy (dwa lata realizacji). W 2011r. wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej w Świątnikach, tj.: rozebrano pokrycie dachu, rynien i rur spustowych, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz zamontowano nowe elementy oraz remont świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach: zdemontowano stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano nowe okna i drzwi, odnowiono podłogi i ściany wewnętrzne, położono kostkę brukową i terakotę mrozoodporną przy wejściu do budynku, wykonano prace remontowe w piwnicy, itp. wg kosztorysu.

W 2012r. przeprowadzono prace remontowe przy świetlicy w Kryształowicach: zdemontowano kraty okienne, podłogi, okna i drzwi, zbito tynki, wykonano ocieplenie obiektu i zamontowano wymienione elementy oraz zaimpregnowano więźbę dachową i wykonano ściankę działową na poddaszu.

olbrachtowice2 olbrachtowice olbrachtowice1 krysztalowice1 krysztalowice

Skip to content