Beneficjent – Gmina Łagiewniki

Tytuł operacji – Remont sal wiejskich w miejscowościach: Oleszna, Słupice, Ratajno

Kwota wnioskowana – 97 560,00 zł

Otrzymana kwota – 86 035,18 zł

Cel operacji – Podnoszenie atrakcyjności Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych  i kulturowych. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego.

Remont sal wiejskich w miejscowości:

Oleszna, polegające na:

– robotach remontowych,

– robotach instalacyjnych.

 

  •     Słupice, polegające na:

– robotach rozbiórkowych,

– robotach pokrywczych,

– wywozie gruzu i odpadów.

  •   Ratajno, polegające na:

– robotach rozbiórkowych,

– robotach pokrywczych,

– wywozie gruzu i odpadów.

Skip to content