Beneficjent -Gmina Jordanów Śląski

Tytuł operacji – Remont konstrukcji pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy

Kwota wnioskowana – 53 849 zł

Otrzymana kwota – 50 131,00 zł

Cel operacji – Projekt ma znaczący wpływ na poprawę jakości życia w tej miejscowości, poprzez umożliwienie realizacji zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb społecznych i kulturalnych, poprawy standardu życia i pracy na wsi oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez organizowanie urozmaiconych form spędzania wolnego czasu.

W ramach realizowanej inwestycji wykonano konstrukcję i pokrycie dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica. Zakres prac obejmował rozbiórkę elementów dachu oraz więźby dachowej, postawienie nowej konstrukcji dachu, pokrycie blachą, wykonanie podsufitówki oraz instalacji elektrycznej.

Skip to content