o_Twietlenie uliczne Marcinowice Szczepan_-wo_Twietlenie Marcinowice Szczepan_-w Beneficjent- Gmina Marcinowice

Tytuł operacji- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Marcinowice (Etap I) i Szczepanów

Kwota wnioskowana – 156 214,00 zł

Otrzymana kwota – 124 079,00 zł

Cel operacji – Podnoszenie atrakcyjności Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych i kulturowych.

Zakres prac wykonanych obejmował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowice i Szczepanó1) na co składały się następujące prace: roboty ziemne, roboty elektryczne- kablowe, latarnie oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, pomiary i zabezpieczenie terenu.

Skip to content