OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (Etap I) i Śmiałowice

Beneficjent- Gmina Marcinowice

Tytuł operacji- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (Etap I) i Śmiałowice

Kwota wnioskowana – 147 373,28 zł

Otrzymana kwota – 90 598,00 zł

 

Zakres prac wykonanych obejmował: roboty ziemne polegające na ręcznym kopaniu rowów dla kabli i rozebraniu podbudowy z gruntu stabilizowanego, remontu nawierzchni, nasypaniu warstw piasku, ułożeniu rur ochronnych, ręcznym ułożeniu kabli oraz montażu linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego. Zamontowano i postawiono słupy oświetlenia, wysięgniki rurowe, skrzynkę oświetleniowej, oprawy, przewody do opraw, podłączono przewody kablowe.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków i Śmiałowice zaspokoiła potrzeby mieszkańców miejscowości, przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa oraz integracji mieszkańców i ułatwiła im komunikację z miejscami użyteczności publicznej tj. kościół, świetlica wiejska, sklep, przystanek autobusowy. Działanie wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez estetyzację miejscowości oraz kształtowanie centrum wsi, gdzie mieszkańcy będą mieszkać w funkcjonalnej i dobrze zagospodarowanej przestrzeni. Główna droga biegnąca przez centrum miejscowości została oświetlona na odcinkach, które nie posiadały jeszcze oświetlenia ulicznego. Projekt charakteryzuje się   trwałością, ponieważ będzie służył mieszkańcom przez wiele lat i jego efektem była nie tylko estetyzacja miejscowości, ale  również zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Operacja była realizowana i  ma wpływ na dwie miejscowości Chwałków i Śmiałowice.

Skip to content