Beneficjent – Gmina Sobótka

Tytul operacji – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice

Wnioskowana kwota- 57 500 zł

Otrzymana kwota – 47 215 zł

Cel operacji – Poprawa funkcjonalności, układu przestrzennego i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Mirosławice .

 

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w Mirosławicach. Wybudowano urządzenia i wykonano następujące prace:

–        Montaż szafki oświetleniowej typu SOP-3,

–        Montaż i ustawienie 9 słupów oświetleniowych o wysokości 9m,

–        Montaż 9 wysięgników na słupach oświetleniowych,

–        Montaż na wysięgnikach 9 szt. opraw oświetleniowych o mocy 70W z sodowymi źródłami światła,

–        Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,

–        Montaż rur osłonowych na słupie,

–        Kopanie i zasypanie rowów dla kabli zasilających,

–        Układanie kabli w rurach i rowach kablowych,

–        Wprowadzenie kabli do złącza, rozdzielni i w słupy oświetleniowe,

–     Zrobienie kabla.

miroslawice1 miroslawice3 miroslawice miroslawice2

Skip to content