Beneficjent : Gmina Marcinowice

Tytuł operacji : zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Gruszów i Krasków

Kwota wnioskowana : 13 777,66 zł

Otrzymana kwota : 13 777,61 zł

Cel operacji : Celem operacji był zakup wyposażenia na plac zabaw do miejscowości Gruszów i Krasków.

 

Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie im przyjaznego miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. Zadanie zaspokoiło potrzebę społeczną jaką jest stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych jak również miejsca wypoczynku dla młodzieży i dorosłych oraz turystów zatrzymujących się w tych miejscowościach. Zadanie wpłynęło  na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez estetyzację miejscowości i kształtowanie centrum wsi. Wspólna praca przy uporządkowaniu terenu jak również użytkowanie placu zabaw przyczyni się do większej integracji lokalnej społeczności.

Plac zabaw Grusz_-w Plac zabaw krask_- plac zabaw Grusz_-w Krask_-w

Skip to content