Beneficjent :  Gmina Marcinowice

Tytuł operacji : Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Biała

Kwota wnioskowana :11 802 zł

Otrzymana kwota : 11 802 zł

 

Cel operacji: Celem operacji był zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Biała.

Zakres zadania obejmował: zakup wyposażenia na plac zabaw do miejscowości Biała składający się z elementów: huśtawka łańcuchowa podwójna na metalowych kotwach, oraz zestaw Zyzio na metalowych kotwach składający się z: 5 wież, 1 zjeżdżalni, 1 ścianki liniowej, 1 podestu wejściowego, 4 pomostów łączących wieże, 1 ścianki wspinaczkowej, 1 drabinki do zwisu na rękach oraz 1 rury strażackiej.

 

Realizacja operacji  wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie im przyjaznego miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Istniejący plac zabaw został odnowiony poprzez wyposażenie w nowe elementy i zagospodarowanie miejsca na potrzeby młodzieży i dorosłych. Zadanie zaspokoi potrzebę społeczną jaką jest stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych jak również miejsca wypoczynku dla młodzieży i dorosłych oraz turystów zatrzymujących się w tej miejscowości w drodze na Ślężę. Zadanie wpłynęło  na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi Biała poprzez estetyzacje miejscowości i kształtowanie centrum wsi.  Wspólna praca przy uporządkowaniu terenu jak również jego użytkowaniu jeszcze mocniej zintegruje miejscową ludność.

Skip to content