Beneficjent : Gmina Marcinowice

Tytuł operacji : Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Tworzyjanów i Zebrzydów

Kwota wnioskowana : 12 046 zł

Otrzymana kwota : 11 733 zł

Cel operacji: Celem operacji był zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Tworzyjanów i Zebrzydów.

 

Zakres zadania obejmował: zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Zebrzydowie  i Tworzyjanowie. Do świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie zakupiono: 1szt. kuchenkę, 1szt. lodówkę, 57 szt. krzeseł, 14 szt. stołów. Do świetlicy w Tworzyjanowie zakupiono: 1szt. kuchenkę, 1 szt. lodówkę, 30 szt. krzeseł, 6 szt. stołów, 1 kpl mebli kuchennych, 1 szt. szafki RTV, 1 szt. podgrzewacz, 1 szt. stół.

 

Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia miejsc, które będą otwarte dla społeczności lokalnej, co sprzyja realizacji wspólnych zainteresowań  miedzy innym organizacja  warsztatów, imprez okolicznościowych tj. coroczny Dzień Seniora, Spotkanie Opłatkowe itp. Zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych wpłyną pozytywnie na integrację pokoleniową.  Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Tworzyjanów i Zebrzydów w dużym stopniu  zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.Zakup wyposa_-enie do _Twietlicy Zebrzyd_-w i Tworzyjan_-w zakup wyposa_-enia do _Twietlicy wiejskiej w Zebrzydowie i Tworzyjanowie

Skip to content