Beneficjent –  Gmina Jordanów Śląski

Tytuł operacji -Zakup wyposażenia do 8 świetlic wiejskich na terenie gminy Jordanów Śląski

Kwota wnioskowana – 24 000,00 zł

Otrzymana kwota -13 932,00 zł

 

Cel operacji – Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców  gminy Jordanów Śląski oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury kulturalnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do ich potrzeb. 2. Uatrakcyjnienie miejsc dostępnych dla mieszkańców  gminy Jordanów Śląski. 3. Estetyzacja pomieszczeń świetlic wiejskich. 4. Rozwój tożsamości społeczności lokalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego tych terenów, podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem turystyczno – kulturowym oraz  zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i mieszkańców  gminy. 5. Wyzwalanie inicjatyw lokalnych i rozwijanie aktywności twórczej jak najszerszych kręgów społeczeństwa 6. Podjęcie wspólnych inicjatyw lokalnych mających na celu prężny rozwój naszej gminy, poprzez  ścisłą współpracę mieszkańców naszej gminy, ludowych zespołów sportowych, sołtysów, Rady Gminy oraz władz.

Zakup wyposażenia do 8 świetlic wiejskich:

  1. Glinica: komplet mebli kuchennych, kuchnia gazowa
  2. Tomice: kuchnia gazowa, lodówko – zamrażarka
  3. Wilczkowice: stół do gry w ping – ponga
  4. Janówek: stoły, kuchnia gazowa
  5. Piotrówek: stoły, krzesła
  6. Mleczna: stół bilardowy
  7. Jezierzyce: stoły, krzesła
  8. Jordanów Śląski: stół do gry w ping ponga
Skip to content