Beneficjent- Gmina Jordanów Śląski

Tytuł operacji- VIII Jordanowski halowy turniej piłki nożnej samorządowców 2011

Kwota wnioskowana-  11 007,50 zł

Otrzymana kwota – 4 270.31 zł

Cel operacji – Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze LSR oraz powiatu wrocławskiego poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Jest to także wzmacnianie więzi między ludzkich mieszkańców wsi oraz wypracowanie poprawnych form współpracy. Promocja gminy i współpracy międzygminnej.

Zadanie polegało na zorganizowaniu VIII Jordanowskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców 2011. W turnieju udział wzięło 7 drużyn z terenu powiatu wrocławskiego w skład których wchodzili pracowniczy samorządowi poszczególnych jednostek, radni, sołtysi oraz pracownicy jednostek organizacyjnych. W turnieju udział wzięło 60 osób bezpośrednio uczestniczących w rozgrywkach oraz niezliczona ilość osób towarzyszących, Wójtów, Burmistrzów, przedstawicieli gminnych, zespołów kibicujących oraz mieszkańców naszej gminy.

pilka jordanow

Skip to content