Beneficjent – Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s Mościsko

Tytuł operacji – ,, SKARBY ” Gminy Dzierżoniów oczami dzieci

Kwota wnioskowana – 17 000 zł

Otrzymana kwota – 15 147 zł

Cel operacji – Rozwiniecie oferty turystycznej regiony, poprzez wydanie multimedialnego informatora o walorach turystycznych i zabytkach. Opracowanie systemu informacji poprzez stworzenie punktów informacyjnych w Bibliotekach Gminy Dzierżoniów

 

Operacja będąca przedmiotem wniosku o dofinansowanie polegała na zebraniu dokumenmtacji o walorach naturalnych na terenie Gminy Dzierżoniów.
Na podstawie zebranych informacji został opracowany i wydany informator multimedialny.
Wnioskodawca- Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, zakupiła niezbędny sprzęt, który pozwolił na wydanie takowego informatora.
W ramach projektu Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów przeprowadziła 10 spotkań po 2 godziny
w każdej bibliotece tj. Mościsko, Ostroszowice, Uciechów, Tuszyn, Piława Dolna, Owiesno, Roztocznik.
Projekt został zrealizowany w dwóch etapach.
W ramach pierwszego zadania zostały zrealizowane spotkania dla młodzieży, które umożliwiły zebranie niezbędnych informacji. W tym etapie Bibliotece pomagało Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” poprzez organizowanie wyjść i dokumentowanie ciekawych zabytków kulturowych, które zostały przelane „na papier”.
W ramach zadania drugiego zaplanowano zakup duplikatora płyt, co umożliwiło wydanie „Informatora multimedialnego” we własnym zakresie, oraz możliwość powielania go w dowolnych ilościach.
W tym etapie Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów zatrudniła wykwalifikowaną osobę która opracowała  „Informator multimedialny”
Gotowy informator został rozdany do sklepów na terenie Gminy Dzierżoniów i stał się on ogólnodostepny dla wszystkich chętnych. Jednocześnie w każdej Bibliotece został stworzony punkt informacyjny, w którym również się on znalazł.

 

skarby

Skip to content