Beneficjent :  Gmina Marcinowice

Tytuł operacji : Remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach wraz z zakupem wyposażenia

Kwota wnioskowana : 21 145,59 zł

Otrzymana kwota : 21 037,94 zł

Cel operacji : Celem operacji był remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach wraz z zakupem wyposażenia.

Zakres zadania obejmował: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marcinowicach składającego się z następujących elementów:

– stoły – 25 szt.

– krzesła – 80 szt.

W ramach zadania wykonano także remont świetlicy połączony z modernizacją, który obejmował: modernizację oświetlenia i elementów konstrukcyjnych, usunięcie i zmycie starej farby, położenie gładzi gipsowych i tynków z gruntowaniem i malowaniem ścian oraz sufitów, obudowanie belek i podciągów płytami gips.- karton, cyklinowanie podłóg z uzupełnieniem ubytków, gruntowanie i szpachlowanie podłóg, lakierowanie parkietów, montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, wstawienie trzech par drzwi, w tym jednych dwuskrzydłowych. Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia w miejscowości Marcinowice zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz przyczyni się do  realizowania wspólnych  zainteresowań mieszkańców miejscowości, pozytywnie wpłynie na integrację pokoleniową w/w miejscowości oraz zwiększy jej atrakcyjność turystyczną.

Skip to content