Beneficjent – Gmina Sobótka

Tytuł operacji – Poszerzenie oferty turystycznej gminy Sobótka i Masywu Ślęży poprzez opracowanie map i broszur informacyjnych .

Kwota wnioskowana – 11 500 zł

Otrzymana kwota – 11 500 zł

Cel operacji – Poprawa oferty turystycznej dla grona osób licznie odwiedzających region oraz promocja regionu w innych częściach kraju i Europy(poprzez udziałą w targach turystycznych i drystrybucję materiałów promocyjnych).

 

 

W ramach projektu opracowano wzory graficzne map i broszur promujących gminę Sobótka i Masyw Ślęży. Mapy w 4.000 egzemplarzy przedstawiają obszar Ślęży i część gminy Sobótka. Na mapie zostały naniesione najistotniejsze dla turystów atrakcje, takie jak: rezerwaty przyrody i archeologiczne rzeźby kultowe, a także szczyty górskie i główne szlaki. Na rewersie znajduje się mapa przedstawiająca układ ulic Sobótki i najważniejsze obiekty. Zamieszczono również krótkie opisy wybranych miejsc (Ślęża, Ślężański Park Krajobrazowy, Radunia, Wieżyca, Przełęcz Pod Wieżycą, Przełęcz Tąpadła, Wzgórza Oleszeńskie i inne), które wzbogacono fotografiami.

Broszury o różnorodnej tematyce, pogrupowanej na 5 kategorii, w łącznym nakładzie 10.000 szt. (po 2.000 szt. każdego rodzaju), zostały opracowane w oparciu o: zasoby naturalne, zabytki, atrakcje przyrodnicze, a także działalność sportową i folklorystyczną (zamieszczono zdjęcia i krótkie opisy wydarzeń).sobotka_przyroda2 sobotka_przyroda1 sobotka_ogolna2 sobotka_ogolna1 sobotka_ludowo1 sobotka_ludowo2 sobotka_sport2 sobotka_sport1 sobotka_rzezby2 sobotka_rzezby1 Masyw Slezy UM22 Masyw Slezy UM11

Skip to content