Beneficjent- Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

Tytuł operacji – Organizacja XVI Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewania nad wodą – Mietków 2011”

Kwota wnioskowana – 12 040,00 zł

Otrzymana kwota –  10 957,70 zł

 

W przeglądzie wystąpiło 25 ludowych zespołów śpiewaczych tj. ok 300 wykonawców z terenu Dolnego Śląska oraz Ziemi Lubuskiej. Impreza kontynuuje nasze tradycje ludowe i regionalne.

Skip to content