Beneficjent : Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

 

Tytuł operacji : Organizacja XV Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewania nad wodą – Mietków’ 2010”

Kwota wnioskowana : 12 040 zł

Otrzymana kwota : 5407 zł

 

 

W przeglądzie wystąpiło 25 ludowych zespołów śpiewaczych tj. ok 300 wykonawców z terenu Dolnego Śląska oraz Ziemi Lubuskiej. Impreza kontynuuje nasze tradycje ludowe i regionalne.

Skip to content