Beneficjent    : Tomasz Ciasnocha

Tytuł operacji : Odkopanie fosy zamkowej w celu wyeksponowania ruin zamku .

Kwota  : 11 991 , 41 zł

Wartość całkowita projektu :  17 754,04 zł

Cel operacji :  Odkopanie fosy zamkowej sprzyjajace zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego, a tym samym podniesieniu walorów   turystycznych regionu .

 

 

 

                                                         Zamek w Rogowie Sobóckim

 

 

Murowany z kamienia dwór  otoczony  nawodnioną fosą powstał prawdopodobnie w XV w. i był siedzibą rodziny Reichenbach. W XVI w. Dobra Rogowskie staja się własnością Rodziny Gellhornów którzy przebudowują dotychczasową siedzibę. Wówczas powstaje skrzydło zachodnie. Podczas wojny 30-to letniej (1618-1648) zamek zostaje spalony (1640 r). Zamek odbudowano ze zniszczeń nie zmieniając jego formy. Około 1765 r. Właścicielami Rogowa zostaje rodzina von Schickfuss, przebudowują oni zamek w stylu późnego baroku. Rodzina ta wspierała ruch antynapoleoński czego wynikiem była przysięga korpusu Lutzowa w Rogowskim kościele 1813 r. Około 1829 r. właścicielami Rogowa zostaje rodzina von Wentzky. W 1852 r. Rogów kupują Pucklerowie i ponownie przebudowują Rogowski zamek w duchu neorenesansowym. W 1945 r. w trakcie działań wojennych zamek został spalony. Ruiny spalonego zamku z inicjatywy PGR w 1972 r. zostają wysadzone w powietrze. Jedynym śladem po zamku pozostał dziedziniec zamkowy (widoczna górka) którego nie dało rady wysadzić.

Od 2011r. prowadzone są badania archeologiczne mające na celu odsłonięcie reliktów założenia zamkowego. Badania prowadzi Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska ARCHEOLOG.

W sezonach 2011-2014 zlokalizowano obwód fosy i budynek dworu. Podczas badań odsłonięto zachowany kamienny most prowadzący do parku oraz relikty XVI wiecznej kamieniarki. Podczas odkopywania fosy natrafiono na elementy XIX wiecznego portala wjazdowego. Odkrycie to potwierdza że portal ten nie został wysadzony wraz zamkiem lecz po zdemontowaniu wrzucono go po jakimś czasie do zasypywanej fosy. Daje to nadzieję na odkrycie brakujących elementów, co umożliwi rekonstrukcję portala.

Zaawansowanie prac i przebieg odsłoniętych fundamentów i fosy prezentuje filmik nakrecony przy pomocy Drona

https://www.youtube.com/watch?v=K_phG-b-8eY&feature=youtu.beIMG_6331 (800x533) IMG_6350 IMG_6351 IMG_6333 (800x533)

Skip to content