Muzeum Ślężańskie zakupiło do swoich zbiorów bardzo ciekawy zespół kart pocztowych określany jako kolekcja Roberta Gühmanna. Jej wartość przekraczała możliwości finansowe muzeum, ale zdarzyły się dwa „cudy” – pierwszym była zgoda właściciela na sprzedaż zbioru w ratach, a drugim uzyskanie dofinansowania zakupu ponad połowy zbioru. Mianowicie Muzeum Ślężańskie wystąpiło – przy wydatnej pomocy Lokalnej Grupy Działania Ślężanie –  o uzyskanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i taką pomoc uzyskało !  Dzięki temu kolekcja trafiła do muzeum wraz z gratisem – ponad 20 pocztówkami, wydanymi w Sobótce przez R. Gühmanna.

Robert Gühmann (1862-1931) pochodził z katolickiej rodziny, zamieszkałej w Sobótce co najmniej od XVIII w. Jego ojciec August, osoba powszechnie znana i szanowana, piastował stanowisko dyrektora zakładu ubezpieczeń, interesował się historią i był autorem jednej z pierwszych monografii miejscowości, wydanej w 1881 roku. Rodzina mieszkała we własnym domu, w Rynku pod numerem 12, gdzie – zapewne już od 1890 roku – Robert prowadził księgarnię, zaś jego brat Bruno trafikę, założoną w 1887 roku.

Pierwsze, wydawane przez Roberta, karty pocztowe tematycznie związane z reguły z Sobótką, górą Ślężą i okolicznymi miejscowościami pojawiły się w 1895 roku, a jego działalność wydawnicza trwała nieprzerwanie przeszło 25 lat.

Szczęśliwym trafem ocalała, licząca około 400 pozycji, jego kolekcja kart pocztowych (lub raczej jej fragment) obejmująca rodzinną korespondencję z lat 1892-1923 oraz – liczący około 200 pozycji – zespół kart reklamowych wytwórni z obszarów niemieckojęzycznych, przede wszystkim z Saksonii, ale również z Wiednia, Berlina, Hamburga, Tybingi, Strasburga, Halberstadt i kilkunastu innych miast. Są to pocztówki reklamujące różnego rodzaju usługi, pozwalające między innymi na określenie relacji pomiędzy wysokością nakładu, wybraną techniką druku, a proponowaną ceną wyrobu. Wiele z nich poleca nowe rozwiązania graficzne, nowe tematy, a także wyszukane gatunki papieru oraz różnego rodzaju akcesoria kolekcjonerskie, w tym przede wszystkim albumy.

Robert był członkiem Erste Internationale Ansichtskartengesellschaft  z siedzibą w Berlinie przy Friedrichstrasse 240/241. W swojej kolekcji – poza kartami reklamowymi, które wypada traktować jako niezbędny składnik warsztatu pracy wydawcy kart pocztowych – zgromadził wiele przykładów najatrakcyjniejszych „nowości”, w tym szalenie modne pocztówki „księżycowe” czy dziesiątki wariantów passepartout.

Godnym podkreślenia jest fakt jego stałej współpracy z kilkoma wysoko podówczas cenionymi firmami, takimi jak Ottmar Zieher z Monachium, Louis Glaser z Lipska, Bracia Metz z Tybingi czy Louis Koch z Halberstadt.

Strona główna

 

Skip to content