Beneficjent- Gmina Jordanów Śląski

Tytuł operacji- Dożynki Gminne Jordanów Śląski 2011

Kwota wnioskowana-  25 000,00 zł

Otrzymana kwota – 25 000,00 zł

Cel operacji – Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie i kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego specyficznego dla obszarów wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich.  Jest to także wzmacnianie więzi między ludzkich mieszkańców wsi oraz wypracowanie poprawnych form współpracy. Dożynki to uroczystość po zebraniu plonów zbóż, wielkie święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Tak jak żniwa łączą ludzi we wspólnym trudzie, tak dożynki łączą mieszkańców wsi w wielkiej radości z ukończonej szczęśliwie pracy.

 

W dniu 27.08.201 zorganizowane zostały obchody święta plonów pn. „Dożynki Gminne Jordanów Śląski 2011”. Zabezpieczenie realizacji przedsięwzięcia polegało na wyłonieniu firmy, która kompleksowo zapewniła oprawę sceniczną i artystyczną zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w skład którego wchodziło zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego zgodnie z wymaganiami artystów oraz oświetleniowego oraz zabezpieczenie występów artystycznych.  W trakcie realizacji powyższego zadania zorganizowane zostały występy 5 zespołów artystycznych:  „Star Guard Muffin”, „Bajkowa Zofia i Przeszkadzający Marceli”, grupa „Zorba”, gwiazda wieczoru „LOMBARD” oraz dyskoteka pod gwiazdami prowadzona przez zespół „Las Vegas”. Mimo niesprzyjającej aurze podczas występów głównych gwiazd, widownia dopisała. Jednakże uwieńczeniem całej imprezy była zabawa na świeżym, wyciszonym powietrzu.

Skip to content