Walne 22.06.2017

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ślężanie – 29.06.17 Uchwała Nr XXIX.01.17- przyjęcie nowych członków Uchwała Nr XXIX.02.17 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016 Uchwała Nr XXIX.03.17 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 Uchwała Nr XXIX.04.17 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 Uchwała Nr XXIX.05.17 – Udzielenie … Czytaj dalej Walne 22.06.2017