Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w Portalu gov.pl usługę, dzięki której pod dowolnym dokumentem można złożyć wiele podpisów – tzn. podpisać dokument profilami zaufanymi kilku osób.

Może być to sposób na złożenie podpisów pod sprawozdaniem finansowym organizacji pozarządowej.

Sprawozdanie i podpisy elektroniczne

Zgodnie z ustawą o rachunkowości pod sprawozdaniem finansowym podpisuje się osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszyscy członkowie organu zarządzającego. W przypadku organizacji pozarządowych w większości przypadków są to wszyscy członkowie zarządu. W 2019 r. sprawozdania sporządzamy, podpisujemy i składamy w formie elektronicznej. Podpis elektroniczny może być podpisem kwalifikowanym – usługą płatną, która przy wieloosobowym zarządzie oznacza dla NGO koszt 1000-2000 zł. Wygląda na to, że kosztu tego będzie można uniknąć.

 

Źródło informacji i szczegóły: https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany

 

Profil zaufany umożliwia podpisanie sprawozdania finansowego NGO
Skip to content