Tradycje Stołu Wielkanocnego – Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach

Impreza wprowadzająca w nastrój Świąt Wielkanocnych, odbywa się corocznie w Niedzielę Palmową. Gminny Ośrodek Kultury, Marcinowice ul.Tuwima 2, tel. 74 858 55 33,www.gok.marcinowice.lap.pl   e-mail; gokmarcinowice@wp.pl