Certyfikowanie produktu lokalnego

Szanowni Producenci i Usługodawcy! Lokalna Grupa Działania „ŚLĘŻANIE” zaprasza Państwa – lokalnych wytwórców i producentów rolno-spożywczych, rzemieślników oraz usługodawców branży turystycznej, do wzięcia udziału w konkursie na „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”.                                            Aby … Czytaj dalej Certyfikowanie produktu lokalnego