Co przed nami? Czerwiec będzie dla nas bardzo pracowity; w najbliższy wtorek (02.06.2020) odbędzie się posiedzenie Zarządu, na którym ustalimy termin Walnego Zebrania Członków LGD oraz zasady jego organizacji z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Przed Walnym odbędzie się także posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która oceni sprawozdanie za rok 2019.

Przygotowujemy umowy na powierzenie grantów, które będziemy podpisywać natychmiast po podpisaniu umów z SW. Będą to umowy na powierzenie grantów w zakresie Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wydarzeń edukacyjnych.

Kolejne działanie to ogłoszenie naborów grantowych we wszystkich zakresach. Przed naborami odbędą się jak zawsze szkolenia dla potencjalnych grantobiorców.

A w lipcu podejmiemy działania, których ze względu na kwarantannę nie mogliśmy realizować. Będą to szkolenia;

jak realizować i rozliczać granty

jak zakładać i prowadzić fanpage organizacji.

Wrócimy do spotkań Grupy Roboczej w zakresie promocji.

Przygotowujemy się także do naboru konkursowego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W jesienią planujemy realizację projektów współpracy.

Zapraszamy do współpracy.

Pracowity czas
Skip to content