Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2019” 

Konkurs jest organizowany po raz jedenasty i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.


Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w IV kategoriach:
1.    „Najpiękniejsza Wieś”
2.    „Najpiękniejsza Zagroda”
3.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
4.    „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.  
Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Zgłoszenia można wysyłać do dnia 25 kwietnia 2019r.  

Szczegóły konkursu stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl

„Piękna Wieś Dolnośląska 2019”
Skip to content