Od 2019 r. wszystkie organizacje składające deklaracje do Urzędu Skarbowego muszą to zrobić elektronicznie, a złożone dokumenty – potwierdzić podpisem elektronicznym.

Do tej pory te organizacje, które nie zlecały księgowości biuru rachunkowemu i obliczały PIT dla nie więcej niż 5 pracowników, mogły składać dokumenty do Urzędu Skarbowego drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą). Jednak w październiku 2018 r. zlikwidowano to zwolnienie.

Co to oznacza dla małych organizacji? 

Od 2019 r. każda organizacja musi przesłać do Urzędu Skarbowego deklaracje CIT i PIT drogą elektroniczną. Co ważne – nie przewidziano możliwości potwierdzenia ważności tych deklaracji profilem zaufanym, a jedynie podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny

Jest to podpis w formie elektronicznej, składany za pomocą odpowiedniego urządzenia. Jest płatny. Służy do podpisywania m.in. dokumentów elektronicznych w przypadkach kontaktów z administracją oraz firmowych.

Cena takiego podpisu zależy od dostawcy, okresu ważności i wybranego urządzenia do składania podpisu. Zwykle jest to ok. 200-300 zł.

Jak złożyć deklaracje CIT i PIT elektronicznie? 

Ustawodawca przewidział kilka możliwości złożenia deklaracji elektronicznie. Niestety – wszystkie zakładają konieczność poniesienia wydatków w związku ze spełnieniem obowiązków sprawozdawczych (wszystkie wymagają podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzujących):

    1. Formularz interaktywny Ministerstwa Finansów – portal e-Deklaracje,
    2. Moduł finansowo-księgowy – jeśli wykorzystywany przez Twoją organizację program księgowy posiada taką opcję,
    3. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów

Co zrobić, gdy organizacja nie posiada podpisu elektronicznego?

Jeśli do tej pory Twoja organizacja rozliczała się samodzielnie i nie posiada podpisu elektronicznego, wówczas może skorzystać z poniższych rozwiązań:

  1. zlecenie biuru księgowemu, które posiada podpis elektroniczny, przygotowania deklaracji na podstawie otrzymanych od nas informacji i przesłania ich do US,
  2. samodzielne przygotowanie deklaracji i przekazanie ich do biura księgowego, które w naszym imieniu wyśle je do US.

Oba te rozwiązania również wymagają od organizacji poniesienia kosztów. Trzeba również pamiętać, że w tym przypadku konieczne jest udzielenie biuru księgowemu pełnomocnictwa. Na szczęście – do jego udzielenia wystarczy bezpłatny Profil Zaufany. Sprawdź, jak udzielić pełnomocnictwa. Aby było ono ważne, należy je udzielić do końca stycznia.

 

 


Aktualizacja: 

4 marca 2019 r. pojawił się projekt rozporządzenia, który zakłada przesunięcie złożenia deklaracji CIT-8 w 2019 r. do 31 października 2019 r.  Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem będą mogły z tego skorzystać organizacje, które spełniają następujące warunki:

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • nie składały za 2018 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem osób.

Wydłużenie czasu na złożenie deklaracji CIT-8 wynika z faktu, że konieczność posiadania podpisu elektronicznego może być zbyt dużym obciążeniem dla mniejszych organizacji i wiązać się z koniecznością korzystania zewnętrznych usług księgowych.

Wydłużenie czasu wiąże się również z koniecznością przygotowania przez administrację rządową bezpłatnych rozwiązań umożliwiających małym podmiotom złożenie deklaracji.

W projekcie i uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że konieczne jest jak najszybsze wejście nowego prawa w życie.

 

Źródło informacji i szczegóły: https://inspro.org.pl

Organizacjo, CIT i PIT prześlesz tylko elektronicznie
Skip to content