Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka informuje, iż ogłoszone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naborów

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:

  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • rozwój działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: od 16 grudnia 2016r. do 16 stycznia 2017r.    

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016

 

Ogłoszenia o naborach wniosków !!!
Skip to content