Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia za pośrednictwem naszej organizacji masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. 

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu – umieść tablicę informacyjną w miejscu widocznym. Kiedy to zrobić?  Tablicę informacyjną umieszcza się w trakcie trwania projektu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść informację o otrzymanym wsparciu, która będzie widoczna od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność musisz oznaczać:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

  • znak Unii Europejskiej,
  • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Logo LEADER
  •  LOGO Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kolejność znaków

Znak Unii Europejskiej znajduje się zawsze z lewej strony, logo Beneficjenta jako drugi znak od lewej strony, następnie logo LEADER i logo LGD „Ślężanie”, natomiast znak PROW na lata 2014-2020 z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Unii Europejskiej znajduje się na górze, a znak PROW na lata 2014-2020 na dole.

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz logotypy do stosowania, znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – TUTAJ .

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków:

Poniżej znajdą Państwo także logo LGD „Ślężanie” z możliwością pobrania i umieszczenia na stosownym oznaczeniu. Mogą się Państwo również posiłkować przykładem:

lub:

Tabliczka informacyjna dla grantobiorców:

Tabliczka-informacyjna-dla-grantobiorców

 

Widoczność znaków

Znak Unii Europejskiej, PROW na lata 2014-2020, LEADER i LGD „Ślężanie” musisz zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

 

Oznaczenie miejsca realizacji operacji

Oznaczenie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).
Gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja, w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna (szczegółowe informacje na st. 19, przykład na st. 22 Księgi Wizualizacji).

Ważne!

Informacje dotyczące opisu operacji oraz znak UE zajmują przynajmniej 25% powierzchni tablicy, bilbordu bądź strony internetowej (widocznej strony).

do pobrania:

Logotypy

 

Skip to content