Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ślężanie uprzejmie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania naszego LGD na spotkanie konsultacyjne i dyskusję dotyczącą planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach do tego dokumentu. Spotkanie ma formułę otwartą. Odbędzie się  23.04.2019r. (wtorek) o godz. 15.00 w Sali Kinowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sobótce, ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka.

Zmiana LSR związana jest z możliwością uzyskania przez LGD dodatkowych środków na realizację LSR.

Uwagi można zgłaszać do 23 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00.

W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem niebieskim.

Tekst proponowany do usunięcia został oznaczony kolorem czerwonym i przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian można przesłać w terminie do 23 kwietnia 2019r. do godziny 12.00,  w formie elektronicznej na adres: info@slezanie.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” lub w wersji papierowej złożyć osobiście w biurze LGD Ślężanie,
ul. Kościuszki 7/9, 55-0550 Sobótka.

 

Zobacz planowane zmiany:

 LSR 2014-2020 LGD Ślężanie 2019 – dodatkowe środki

 Harmonogram naborów LGD Ślężanie aktualizacja 7-2019 dodatkowe środki

Konsultacje zmian w LSR
Skip to content