Konsultacje w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ślężanie uprzejmie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania naszego LGD do udziału w konsultacjach i dyskusji dotyczącej planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach do tego dokumentu. Konsultacje mają formułę otwartą. Odbywać się będą w terminie 14 – 17.04.2020r.

Zmiana LSR związana jest z możliwością uzyskania przez LGD dodatkowych środków na realizację LSR.

Uwagi można zgłaszać do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00.

W załączniku proponowane zmiany w tabeli budżetowej i wskaźnikach realizacji LSR.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian można przesłać w terminie do 17 kwietnia 2020r. do godziny 12.00,  w formie elektronicznej na adres: info@slezanie.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”.

Zobacz planowane zmiany:

kalkulacja nowych środków bonus 2 wersja ost.

Konsultacje w sprawie zmiany LSR
Skip to content