Działając w imieniu Stowarzyszenia „Ślężanie –  Lokalna Grupa Działania” w związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. planujemy zwrócić się do UMWD  z wnioskiem o zmianę zapisów LSR w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.

LGD po otrzymaniu pisma: MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, z dnia 15 kwietnia 2021 Znak sprawy: WPR.wao.510.35.2021 w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, oraz zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania (LGD) o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4, Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4), przystąpiło do opracowania zmian LSR.

SW poinformował LGD o sumie wartości zawartych na dzień 28.02.2021 czynnych umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 w walucie PLN, która stanowi podstawę do obliczenia wartości dodatkowych środków, o jaką LGD może się ubiegać w ramach poddziałania 19.2: 7 288 983,57zł.

Zarząd LGD po wnikliwej analizie procesu wdrażania LSR i konsultacji z biurem LGD na temat monitoringu realizacji operacji przystąpił do projektowania zmian LSR.

W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich przypisaniu do wskaźników, które są szybko w miarę możliwości realizowane przez beneficjentów oraz na które niezmiennie istnieje duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej.

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR.
  2. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – procedura konkursowa
  3. Dodatkowo poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dla realizacji przygotowania koncepcji Smart Villages – projekt grantowy. 3.1.3. Opracowanie koncepcji Smart Villages.

Prezentacja zmian do LSR – w budżecie LSR

LSR 2014-2020 LGD Slezanie 2021 – 2 x bonus i różnice kursowe, dodatkowe środki

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 07.07.2021r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG zmiana LSR 2021 2

 

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczących zaprojektowania przypisania dodatkowych środków na realizację LSR
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support