LGD Stowarzyszenie „Ślężanie” wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o przeliczenie budżetu LSR z PLN na EURO. Z otrzymanego budżetu przeliczonego na EURO wynika pula niezagospodarowanych wolnych środków. Po zabezpieczeniu kwot na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników, pula ta wynosi 297 840,70 EURO. Środki te mogą zostać wydatkowane przez LGD na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2 PROW 2014 – 2020) do końca 2022r. – pod warunkiem prawidłowego zaktualizowania LSR oraz harmonogramu naborów wniosków. W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich przypisaniu w znacznej części do wskaźnika, który jest szybko realizowany przez beneficjentów oraz, na który niezmiennie istnieje duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej. Mowa o podejmowaniu działalności gospodarczej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR. Niewielką kwotą planujemy także zasilić pozostały do przeprowadzenia ostatni konkurs grantowy przedsięwzięcie 3.2.1 Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru.

Prezentacji tej zmiany w LSR dokonano w formie tabelarycznej – w ujęciu całego budżetu LSR – jako najbardziej przejrzystego sposobu zaprezentowania tych zmian. Po wprowadzeniu tej zmiany do dokumentu LSR oraz – co się z tym wiąże – przeliczeniu całej strategii na walutę euro, aktualizacji będzie wymagał cały dokument – w powiązaniu z przedmiotową zmianą w budżecie i przewalutowaniem LSR.

Prezentacja zmian do LSR – w budżecie LSR

Prezentacja projektowanych zmian do LSR Stowarzyszenia

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 26.04.2021r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG zmiana LSR 2021

Ankieta

ankieta

 

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczących przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support