Zapraszamy na konferencję nt. „Wspieranie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w okresie programowania 2014-2020”, która odbędzie się w piątek 10 marca do DODR, w obiekcie hotelowym Agro, przy ul. Zwycięskiej 4. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020 na pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.

W programie:
Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej,  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie lub rozwój  działalności gospodarczej, Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w ramach poddziałania 6.5 Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw

Wykładowcami będą:
przedstawiciele KRUS, ARiMR, UMWD

Podczas szkolenia zostaną także przedstawione zasady bioasekuracji, czyli zapobieganie wysoce zjadliwiej grypie ptaków.

Zobacz zaproszenie (PDF – 213 KB)

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc bardzo prosimy o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa

Ryszard Targosz
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
tel. 71 339 80 21 w.151; e-mail: ryszard.targosz@dodr.pl

Konferencja – „WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH”
Skip to content