Informujemy, że w dniu 16.01.2017 o godzinie 12:00   zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020             z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakresem  tematycznym naborów było:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:

  • podejmowanie działalności gospodarczej – liczba wniosków, które wpłynęło: 15
  • rozwój działalności gospodarczej – liczba wniosków, które wpłynęło: 6

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do oceny przed Radę LGD Ślężanie.

Informacja o zakończonym naborze wniosków.
Skip to content